داستان ما

شرحی نو شدیم

بهمن ماه سال ۹۵ بود که چند جوان با اراده، قدم در راهــی نــو گذاشتند. مسیری که قرار بود  شـرح تازه ای از وقایــــع را ارائـــــه بدهد. مســیـــری به نــــام” شــــــرح نــــو” گـــروه هنـــــری شـــرح نـــو که سرمایه اصلی اش ایمان و توکل به خــداست. در حــوزه تولیــــدات رســانه ای و موشـــــن گرافــیک فــعالــیت  میکند.در ابــتدای راه با چهارنفر عضو اصـلی شــــروع به کــار کرد و اکنـــــون دارای بیش از ۵۰ نفر عضــو فعال نوجــوان و جوان از شهرهای مختلفی از جمله مشهد،  ادامه مطلب …

با بهترین‌ها هم قدم شو

شرح نو، رسانه‌ای تاثیرگذار

Box Image

تولید محتوای ویروسی

ما در تیم محــــــتوا ســــناریو را ساندویچـــــی می‌نویسیم. یعنی در زمانی کوتاه، محتوای بسیاری را به مخــاطـــب انتقــــال می‌دهیم.
Box Image

تعرفه مناسب

مـــــا همواره رشــــد فرهنگی کشـــــــــورمان را بر فعالیت اقتصادی ترجیح داده و آثار فرهنگی را با تـــعـــرفــــه‌ مـــناســــب تولـــید می‌کنــــــــیم.
Box Image

کیفیت فوق العاده

سرعــــت بالای ما در تولــید، به هیچ عنـــوان باعـــث افـــت کیفـــیت در پــــروژه‌ها نشــده و نمونه‌کارهای ما گویای این موضوع هستند.
Box Image

سرعت در عملکرد

تیـــم تولید ما با استـــفاده از استـــــعدادهـای جوان و زیرساخت‌های مناسب پروژه‌ها را در کوتـــاه تــــرین زمـــان ممـــکن اجــــــرا می‌کــنند.

نمونه کارهای ما

با بهترین‌ها هم قدم شو!

ما رسانه را به خوبی می‌شناسیم و برای فعالیت کسب‌ و کار شما در فضای رسانه‌ای برنامه‌های ویژه‌ای داریم. رشد کسب و کار شما تخصص ماست!

اینستاگرام ما

#گروه_هنری_شرح_نو